Sindicat de Llogaters i Llogateres

Barcelona, España
finantzatua 31 / 07 / 2017
Aldi berean finantzatuta!
Jasota
€ 36.051
Minimoa
€ 20.307
Hobezina
€ 33.369
859 Finantzakideak
Jartzen € 10
AGRAÏMENT A LA TEVA CONTRIBUCIÓ SOLIDÀRIA
Ajuda'ns a néixer! Si vols t’inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el Sindicat de Llogaters i Llogateres.
> 67 Finantzakideak
Jartzen € 15
[INDIVIDUAL] QUOTA D’AFILIACIÓ ANUAL REDUÏDA
Ajuda'ns a néixer! Quota reduïda d’afiliació anual al Sindicat per a persones aturades, pensionistes, estudiants o persones amb ingressos iguals o inferiors al SMI, que inclou dos assessoraments durant aquest període. Si vols t’inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 109 Finantzakideak
Jartzen € 20
AGRAÏMENT A LA TEVA CONTRIBUCIÓ SOLIDÀRIA + CLAUER I PÒSTER DEL SINDICAT
Ajuda'ns a néixer! Si vols t’inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el projecte i rebràs un clauer i un pòster del Sindicat.
> 47 Finantzakideak
Jartzen € 30
[INDIVIDUAL] QUOTA D’AFILIACIÓ ANUAL BÀSICA + CLAUER DEL SINDICAT + PÒSTER
Ajuda'ns a néixer! Quota bàsica d’afiliació anual al Sindicat que inclou dos assessoraments durant aquest període. Rebràs un clauer del Sindicat i si vols t’inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 403 Finantzakideak
Jartzen € 40
[INDIVIDUAL] QUOTA D’AFILIACIÓ ANUAL BÀSICA + SAMARRETA DEL SINDICAT + PÒSTER
Ajuda'ns a néixer! Quota bàsica d’afiliació anual al Sindicat que inclou dos assessoraments durant aquest període. Rebràs una samarreta del Sindicat i un pòster, i si vols t’inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 122 Finantzakideak
Jartzen € 60
QUOTA D’AFILIACIÓ ANUAL BÀSICA + 2 SAMARRETES DEL SINDICAT + 2 PÒSTERS + 2 CLAUERS
Ajuda'ns a néixer! Quota bàsica d’afiliació anual al Sindicat que inclou dos assessoraments durant aquest període. Rebràs dues samarretes del Sindicat, dos pòsters i dos clauers i si vols t’inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 24 Finantzakideak
Jartzen € 75
2 QUOTES BÀSIQUES + 2 SAMARRETES + PÒSTER
Ajuda'ns a néixer! Dues quotes bàsiques d’afiliació anual al Sindicat que inclou quatre assessoraments durant aquest període. Rebreu 2 samarretes del Sindicat i un pòster, i si voleu us inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 19 Finantzakideak
Jartzen € 100
[INDIVIDUAL] QUOTA D’AFILIACIÓ ANUAL COMPLETA + SAMARRETA DEL SINDICAT
Ajuda'ns a néixer! Quota bàsica d’afiliació anual completa al Sindicat que inclou vuit assessoraments durant aquest període. Rebràs una samarreta del Sindicat i un pòster, i si vols t’inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 17 Finantzakideak
Jartzen € 150
[COL·LECTIUS PETITS] UN TALLER COL·LECTIU A L’ENTITAT + PÒSTER DEL SINDICAT
Ajuda'ns a néixer! El Sindicat realitzarà una jornada de formació col·lectiva específiques per a les persones membres de la vostra entitat i rebreu un pòster del Sindicat per decorar el vostre local. Si voleu us inclourem al web del Sindicat al llistat d'entitats que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 03 Finantzakideak
Jartzen € 200
[COL·LECTIUS PETITS] UN TALLER COL·LECTIU A L’ENTITAT + PÒSTER DEL SINDICAT + CONTRIBUCIÓ SOLIDARIA
Ajuda'ns a néixer! El Sindicat realitzarà una jornada de formació col·lectiva específiques per a les persones membres de la vostra entitat i rebreu un pòster del Sindicat per decorar el vostre local. Si voleu us inclourem al web del Sindicat al llistat d'entitats que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 00 Finantzakideak
Jartzen € 200
[INDIVIDUAL] QUOTA D’AFILIACIÓ ANUAL SOLIDÀRIA + 3 SAMARRETES DEL SINDICAT + 3 CLAUERS + 3 PÒSTERS
Ajuda'ns a néixer! Inclou una quota completa d’afiliació anual al sindicat que dona dret a 10 assessoraments durant aquest període i a la rebre un taller. Rebràs 3 samarretes, 3 clauers i 3 pòsters del Sindicat i si vols t’inclourem al web del Sindicat al llistat de persones que han contribuït a fer realitat el projecte. A part tindràs el nostre agraïment etern! :)
> 00 Finantzakideak
Jartzen € 300
[entitats i col.lectius] UN TALLER COL·LECTIU A L’ENTITAT + 5 SERVEIS D'ASSESSORAMENT + PÒSTER DEL SINDICAT
Ajuda'ns a néixer! El Sindicat realitzarà una jornada de formació col·lectiva específiques per a les persones membres de la vostra entitat i rebreu un pòster del Sindicat per decorar el vostre local. La vostra entitat tindrà dret a 5 serveis d'assessorament oferts pel Sindicat i la possibilitat de participar al Consell d'Entitats. Si voleu us inclourem al web del Sindicat al llistat d'entitats que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 04 Finantzakideak
Jartzen € 500
[GRANS ORGANITZACIONS] 2 TALLERS COL·LECTIUS A L'ENTITAT + PÒSTER SINDICAT
Ajuda'ns a néixer! El Sindicat realitzarà dues jornades de formació col·lectiva específiques per a les persones membres de la vostra entitat i rebreu un pòster del Sindicat per decorar el vostre local. La vostra entitat tindrà la possibilitat de participar al Consell d'Entitats. Si voleu us inclourem al web del Sindicat al llistat d'entitats que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 01 Finantzakideak
Jartzen € 1.000
[GRANS ORGANITZACIONS] 3 TALLERS COL·LECTIUS A L'ENTITAT + 5 ASSESSORAMENTS + PÒSTER SINDICAT
Ajuda'ns a néixer! El Sindicat realitzarà 3 jornades de formació col·lectiva específiques per a les persones membres de la vostra entitat i rebreu un pòster del Sindicat per decorar el vostre local. La vostra entitat tindrà dret a 5 assessoraments individuals i la possibilitat de participar al Consell d'Entitats. Si voleu us inclourem al web del Sindicat al llistat d'entitats que han contribuït a fer realitat el projecte.
> 06 Finantzakideak

Proiektu honi buruz

Somos un grupo de vecinos y vecinas de Barcelona que queremos impulsar un sindicato de inquilinos e inquilinas en defensa del derecho a la vivienda y unos alquileres justos.
Eginkizuna Minimoa Hobezina
Persona de suport
Es contractarà una persona 15 hores a la setmana per desenvolupar les tasques següents: gestió dels correus i trucades, organització d'agenda d'assessoraments i activitats i comunicació i xarxes socials. Les aportacions en aquesta fase de finançament mínim del projecte cobriran 6 mesos de sou d'aquesta persona. Si assolim l'òptim la podrem contractar un any sencer.
€ 7.200
Assessorament legal
Aquests serveis s'oferiran dues tardes a la setmana per professionals especialitzats: assessorament jurídic i intermediació en conflictes, així com tallers col·lectius. Les aportacions cobriran 1 any dels serveis del personal contractat amb aquest fi.
€ 7.680
Comissions financeres
Comissions de Goteo (4%) per la fase de finançament mínim + comissions d'entitats financeres (0,8%).
€ 967
Serveis tècnics en matèria habitatge
Contractarem serveis els següents serveis tècnics: informes d’habitabilitat i peritatges, així com les consultes de les afiliades de tipus tècnic. Les aportacions cobriran 1 any dels serveis d'aparelladors/res i d'arquitectes.
€ 3.840
Persona de suport
Aquesta persona estarà contractada 6 mesos si només assolim el finançament mínim del projecte. Si assolim l'òptim la contractarem un any sencer. Es contractarà una persona 15 hores a la setmana desenvolupant les tasques següents: gestió dels correus i trucades, organització d'agenda d'assessoraments i activitats i comunicació i xarxes socials.
€ 7.200
Actuacions a barris
Campanyes de difusió, accions i mobilització específiques a barris de la ciutat.
€ 1.000
Comissions financeres
Comissions de Goteo (4%) per la fase de finançament òptim + comissions d'entitats financeres (0,8%).
€ 622
Materiala Minimoa Hobezina
Acte de presentació
Les aportacions cobriran el lloguer del Casinet d'Hostafrancs i el tècnic/a de so i llum per a l'acte de presentació del 12 de maig.
€ 600
Recompenses
Les aportacions cobriran el cost de les recompenses que oferim a la campanya de finançament en la fase per assolir el mínim.
€ 1.000
Material informàtic
Tot i que fomentarem la reutilització de material, necessitarem tenir recursos per poder fer front a la compra de material informàtic divers que ens ajudi a desenvolupar la nostra actuació i difusió.
€ 1.000
Telèfon
Les aportacions cobriran dues línies de telèfon.
€ 360
Difusió
Les aportacions cobriran el material de difusió necessari per donar a conèixer el Sindicat de Llogateres i Llogaters i organitzar accions i mobilitzacions (octavetes, cartells, enganxines, videos, web...).
€ 1.500
Recompenses
Les aportacions cobriran el cost de les recompenses que oferim a la campanya de finançament en la fase per assolir l'òptim.
€ 400
Total € 20.307 € 33.369
Nahitaezkoa
Gehigarria

Informazio orokorra

AYÚDANOS A HACER REALIDAD EL SINDICATO DE INQUILINOS E INQUILINAS!

La situación se ha vuelto insostenible. La ciudad de Barcelona y su área metropolitana sufren una nueva burbuja inmobiliaria, esta vez asociada a las viviendas de alquiler, que expulsan a las vecinas de sus barrios y que hace indispensable actuaciones colectivas inmediatas para parar la espiral. No podemos esperar más, después de meses de trabajo en silencio te pedimos que nos eches una mano, que te unas a nosotros y afrontar los enormes retos que nos hemos marcado contra adversarios que cuentan con muchos recursos y contra los que sólo podremos luchar juntas.

¡Por unos alquileres justos, colabora! Por unos alquileres justos, únete al Sindicato de Inquilinos e Inquilinas!

¿QUÉ PROBLEMÁTICA TENEMOS?

En Barcelona, el 30% de los vecinos y vecinas vivimos de alquiler. Esta cifra, muy por encima de la media española, continúa estando lejos otras ciudades europeas como Berlín, Ámsterdam o París donde el alquiler representa más del 60% de las viviendas y es una opción vital mucho más protegida por ley. En Barcelona, el 83% de los desahucios son consecuencia de la aplicación de la ley de arrendamientos (LAU) y mientras el precio medio de los pisos supera los 800€, una de cada tres personas tienen un sueldo inferior a 843€.

En el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas entendemos que la problemática en torno al alquiler no es consecuencia sólo de una ley contraria a los derechos de los y las inquilinas, sino que también queremos combatir esta nueva burbuja que ataca nuestra ciudad, basada en el incremento abusivo del precio de los alquileres (de más de un 9% el último año). Esta práctica especulativa con la vivienda de alquiler se produce en un contexto de precarización general de las condiciones de vida, que viene de lejos pero que se ha agravado en los últimos diez años. Desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas apostamos por garantizar la función social de las viviendas a través de la firme defensa del uso residencial por encima del uso económico o especulativo que nos echa de la ciudad. Por este motivo, reivindicamos la lucha contra los procesos de presión turística y de gentrificación que nos expulsan de nuestros barrios.

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN SINDICATO?

La figura de un sindicato que agrupe a las personas que viven de alquiler ya funciona en varias capitales europeas y mundiales, siendo la herramienta que permite la organización de los inquilinos e inquilinas. En nuestros barrios, esta herramienta es todavía más necesaria, puesto que el mercado inmobiliario ha conseguido unos niveles de influencia insólitos en la desregulación de la vivienda. El Sindicato de Inquilinos nace como una iniciativa transversal con una clara conciencia política colectiva. Personas organizadas de forma horizontal buscando el apoderamiento personal y el compromiso colectivo. Queremos aglutinar a los y las vecinas que vivimos o queremos vivir de alquiler, ya sea en viviendas del mercado privado como en públicas, articulando la defensa conjunta de los derechos de los inquilinos e inquilinas, ofreciendo asesoramiento individual y colectivo e incidiendo en la agenda política mediante acciones y movilizaciones.

¿QUÉ ACTUACIONES HARÁ EL SINDICATO?

• A través de la organización y la movilización queremos sumar Inquilinos e Inquilinas para denunciar los abusos inmobiliarios y las acciones especulativas.
• Queremos dar respuesta a las demandas crecientes entorno al alquiler mediante servicios de asesoramiento (individuales y colectivos) que nos apoderen sobre nuestros derechos y deberes y sobre las condiciones contractuales de nuestros alquileres.
• Nos sumaremos a movimientos de personas Inquilinas de cada barrio, arraigados con las entidades sociales del territorio, y las impulsaremos allá donde no existan.
• Nos movilizaremos para apoyar y parar desahucios sin alternativa habitacional.
• Queremos incidir en la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que desprotege a los y las Inquilinas, y controlar los incrementos y precios del alquiler. Queremos una fiscalidad a favor de los y las inquilinas.
• Abriremos canales de negociación con la Administración con las Cámaras de la propiedad, APIS, administradores de fincas, grupos inmobiliarios, SOCIMIS o grandes tenedores de vivienda como las entidades financieras.

¿CÚANDO LO HAREMOS?

El pasado 12 de mayo presentamos el Sindicato públicamente después de meses de trabajo en silencio de muchas activistas y entidades comprometidas con los derechos sociales. A partir de ahora queremos sumar fuerzas y dotar el sindicato de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar los retos que nos hemos marcado. Todo esto será posible gracias a tu colaboración, así que te damos las gracias por adelantado y te animamos, no sólo a colaborar económicamente, sino a tomar la palabra y ¡unirte a nosotras!

Oinarriko ezaugarriak

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas estructura su acción en dos grandes ejes de trabajo:
A. Reivindicación del alquiler como una opción digna, asequible y estable como alternativa a la propiedad. Mediante la movilización y el apoderamiento se quiere sensibilizar la opinión pública y promover un cambio sustancial del mercado de alquiler con un nuevo marco legal más justo y social para el arrendamiento de la vivienda habitual.
B. Ofrecer servicios que puedan dar respuesta a problemáticas cotidianas: talleres colectivos, asesoramiento jurídico y técnico, intermediación.

El Sindicato nace con la vocación de ser un actor más en la defensa del derecho a la vivienda, y específicamente en la defensa de los intereses de los Inquilinos e Inquilinas, colectivo que actualmente no está específicamente organizado.

Zerk bultzatzen zaitu eta nori doakio proiektua

Cada vez somos más Inquilinos e Inquilinas: la época del boom de la propiedad se ha acabado. El alquiler es una realidad que ha venido para quedarse. El 30% de la población barcelonesa es inquilina y esto implica una situación de vulnerabilidad residencial. El abuso inmobiliario se da en todos los barrios y afecta personas muy diversas.

Crowdfunding-eko kanpainaren helburuak

Queremos sumar las fuerzas de los Inquilinos y las Inquilinas para parar los abusos inmobiliarios, exigir cambios legislativos y el control del mercado de alquiler.

A corto plazo, el objetivo es organizar un movimiento amplio de los inquilinos e inquilinas de la ciudad y hacer frente a situaciones de abuso por parte de propietarios. Denunciar los precios desorbitados y los incrementos abusivos, y también resolver dudas y dificultades mediante el asesoramiento.

A largo plazo, lucharemos por un cambio de leyes a favor de los inquilinos e inquilinas y por una regulación del mercado de alquiler que no expulse el vecindario de la ciudad.

Aurretiko esperientzia eta taldea

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas está formado por personas y entidades vinculadas a la defensa de un alquiler justo y contra los abusos inmobiliarios. Hasta ahora, el grupo impulsor ha trabajado en comisiones: comunicación, organización, relato y datos, servicios y crowdfunding. Esta última comisión, junto con un equipo de redes, coordinará la campaña de Goteo. Todas somos personas voluntarias pero con mucho entusiasmo por el proyecto y con el apoyo de entidades y movimientos que han tenido experiencias previas de mecenazgo colectivo.

Compromiso social