•   Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, se considera que das tu consentimiento para su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies

Dohaintza eta zerga-onurak

Dohaintza eta zerga-onurak

2002ko abenduaren 26ko legearen bidez mezenasgoaren lege berri bat aldarrikatu zen Espainian, gizarteak, irabazi asmorik gabeko entitateek eta partikularrek interes orokorreko jardueren babesean, laguntzan eta gauzapenean parte-har dezaten sustatzeko. Hori lortzeko, araudi berriak partikularrek nahiz enpresek irabazi asmorik gabeko entitateen alde eginiko dohaintzen, emaitzen eta ekarpenen zerga-tratamendua hobetzen da.

Goteo.org plataforma kudeatzen duen Goteo Fundazioa, zerga-onura horietaz gozatzeko baldintzetan dago, zeren eta Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren behar den kreditazioa baitu, Fundazioen Erregistroan inskribaturik batiago 2012ko urtarrilaren 16tik 1438 zenbakiarekin, fundazioei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legean eta Estatuaren Eskumeneko Fundazioen Erregelamenduan ezarritakoaren arabera.  

Honakoak dira Goteo Fundazioaren xedeak:

" Aldaketa sozial eta kulturala sustatzea, kode irekiaren, jakintza librearen, gauza komunaren aldeko jardunaren eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien kultura sustatzearen eta garatzearen bitartez, laguntza izaerako euskarria eta prestakuntza emanez gizabanakoei edo baliabideak, informazioa edo interes orokorreko jakintza partekatzen dituzten edo partekatu nahi dituzten eta, aldi berean emaitzen onura hartu nahi duten gizabanako eta ekimenei; entitate publiko eta pribatuei prestakuntza eta aholkua emanez gizartearentzat garrantzitsuak izan daitezkeen informazioa eta datuak argitara eman dezaten, ireki dezaten edo aska dezaten; izpiritu ekintzailea sustatuz eta batez ere jakintzan, sormenean eta berrikuntza sozial eta kulturalean oinarritutako enpresen sormena babestuz; ekimen horiei baliabideak eta lankidetza edo gizarte zibilaren, sektore publiko eta pribatuaren parte-hartzea lortzea erraztuko dieten erremintak garatuz eta kudeatuz, hain zuzen ere hura beharrezkoa denean ekimen horiek garatzeko; informazioaren berrezarpena mantenduz eta hedatuz Interneten nahi duenarentzat eskuragarri egongo diren lizentzia libre edo/eta irekien bitartez."

Pertsona fisikoek eginiko ekarpenetarako: Pertsona fisikoek Goteo Fundazioari eginiko ekarpen, emaitza edo dohaintzek PFEZaren kuota osoaren % 25eko kenkaria aplikatzeko eskubidea sortuko dute.

Pertsona juridikoek eginiko ekarpenetarako: Pertsona juridikoek Goteo Fundazioari eginiko ekarpen, emaitza edo dohaintzek Sozietateen gaineko zergaren kuota osoaren % 35eko kenkaria aplikatzeko eskubidea sortuko dute.

Dohaintzari buruzko kasuko ziurtagiria egiteko, nahitaezkoa izango da honako datuak bidaltzea donate@goteo.org posta helbidera:  

- identifikazio fiskaleko zenbakia

- dohaintza-egilearen edo dohaintza egiten duen entitatearen identifikazio pertsonaleko datuak

- ziurtagiria bidaltzeko posta helbidea