Aldi berean finantzatuta!

Amb veu de dona

+

Biderrez: Amb veu de dona

Una mirada en femení de la Guerra i la Postguerra
Soziala, Hezigarria, Kulturala
  • € 2.170 conseguido
  • 11/11/2016 finantzatua

103% Financiado