Aldi berean finantzatuta!

La Porta del Món, la cooperativa-restaurant de totes i per a totes

+

Biderrez: Món Banyoles

Un bar-restaurant en forma de cooperativa social sense ànim de lucre gestat i portat per banyolines de diferents orígens
Komertziala
  • € 14.086 lortuta
  • 09/05/2020 finantzatua

117% Finantzatuta