Calcula tu ahorro en impuestos gracias a la mejora fiscal a partir de 2015

Aportación

Hacienda te devuelve*:

80

Tu gasto real será 20

Haz tu aportación ahora con el monedero Goteo: una nueva funcionalidad que permite realizar tu donación al momento y decidir posteriormente a qué proyecto destinarla. Obtendrás al instante un certificado que justifica ante Hacienda tu contribución a la Fundación Goteo, entidad sin ánimo de lucro.


Informazio gehiago
Menos información

Euskaldeko legeari buruzko argibideak eta 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako aldaketak

Hona hemen, orain arte osoarpena izan duten zure laguntza garrantzitsuei, hala nola Platoniq Fundazioa (goteo.org-aren kudeatzailea), zurekuak egin ahal izan zizkienak erakusten duen kalkulagailuaren arabera, arte. Hitzarmenaren 49/2002 legearen 19. artikuluan (Pertsona Fisikoen Diru Sarrerako Zergaren Deskontuaren Erregimenak) oinarritzen da, jasotzen diren irabaziek ez dauzka helburu ekonomikorik eta mezenazgoaren fiskalak eragiten ditu.

2024ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako zurekuak hartuko dituzte baliabidezkoak izango diren diru-sarrerak handitzeko, 150€tik 250€ra. Hauen %80a diru-sarreraren diru-sarrerak lortzeko deskontatzea dakar, eta gainerako zatiaren kasuan, %40eko deskontua izango da (oraingo %35etik). Pertsona juridikoentzat, enpresek egiten dituzten deskontuak ere %35etik %40era igoko dira.

Eta 3 urtez Goteorekin errepikatzen baduzu...

Bi kasuetan ere, mezenazgo iraunkorraren aldeko aitortza bat egiteko, deskontuak %45era igo egingo dira pertsona fisikoei eta %50era pertsona juridikoetara (orain %40). Horretarako, bi aurreko urteetan, gutxienez berdintasunezko zenbateko batez erakutsi den berdina eman behar da entitate bereari.

Gracias a tu aportación se financian iniciativas como:

" Nos ha permitido obtener ingresos, nuevas oportunidades de formación para la inserción laboral y mucho impacto mediático "
Didacfb, del proyecto: INFINIT Loop

" Para lograr financiación sin comprometernos con intereses políticos o empresariales recurrimos a Goteo y en una semana logramos los recursos para el docureportaje "

" Gracias al crowdfunding pudimos tratar con mayor profundidad datos que estaban dispersos por diversos organismos y tener una visión más próxima a la realidad "
Civio, del proyecto: España en llamas
Objetivo 2015
Nuestro objetivo 2015: que más del 50% de los usuarios de Goteo ejerzan su derecho a obtener beneficios fiscales sobre sus aportaciones (En 2014 solo un 12% lo hicieron).