•   Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, se considera que das tu consentimiento para su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies

Goteo komunitatearen funtzionamendu on
baterako joko-arauak

Erabilera-baldintzak

PLATONIQ FUNDAZIOA, GOTEOren sustatzailea da, eta Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean, Informazioaren Gizartea Sustatzeko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 56/2007 Legean, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta bere garapen-araudian (1720/2007 ED, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa Garatzeko Araudia onartzen duena) ezarritako baldintzak betetzen ditu, eta, horretarako, erabilera-baldintza hauek ezarri ditu:

PLATONIQ FUNDAZIOA

Erabilera-baldintza hauek plataformaren erabilpena eta sarrera arautzen dute, Komunitatean edo Komunitatearen bidez FUNDAZIOAk edo erabiltzaileek edo beste edonork erabiltzailearentzat erabilgarri jarri dituzten edukiak eta zerbitzuak barne.

Halaber, plataformaren barruan, erabiltzailea proiektuak sortzeko edo babesteko eremura sar daiteke, eta baldintza partikular batzuen menpe egongo da.

 

LEHENENGOA: ZERBITZUAREN XEDEA

PLATONIQ FUNDAZIOAk doako zerbitzu bat eskaintzen du nagusiki, eta, bertan, erabiltzaile erregistratuak plataforma ireki batera sartu ahalko dira ekintzaileak, gizartearekiko berritzaileak eta sormenezkoak diren proiektuak proposatu edo babestu ahal izateko, baita erabiltzaileen artean eztabaidatzeko ere.

 

BIGARRENA: BALDINTZAK

PLATONIQ FOUNDAZIOAren erabilpena Baldintza hauen menpe egongo da, eta beharbada Baldintzak aldatu egingo dira, baina GOTEOk Baldintza Orokorren edo Pribatutasun-politikaren aldaketen berri emango du. Erabiltzeak Baldintzak ez onartzea erabakitzen badu, ezingo da plataforman eskuragarri jartzen diren edukietara edota zerbitzuetara sartu eta ez ditu erabili beharko.

PLATONIQ FUNDAZIOAk, orotariko irizpideen arabera, Komunitateko zerbitzuak edota edukiak modu aldebakarrean eta aldez aurretik jakinarazi gabe hobetzeko, aldatzeko edo ezeztatzeko eskubidea du.

Ataria behar bezala erabiltzeko betebeharra: Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du plataforma behar bezala erabiltzeko eta ez jokatzeko modu bidegabean edo asmo txarrez eta legez kontra (oro har, baina ez zehazki); erantzulearen, bere hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalterik ez eragiteko, birus informatikoak edo aipatutako kalteak eragin ditzaketen beste sistema fisiko edo logiko batzuk sarean ez sartzeko edo hedatzeko; edukiak transmitituz, zabalduz, biltegiratuz, eskuragarri jarriz, hartuz, lortuz edo eskuratuz pertsonen, jabetza-eskubideen eta beste norbaiten edozein jabetzaren ohorea, intimitate pertsonala edo familiarena urratzen edo hausten duen ekintzarik ez gauzatzeko; lehia desleialeko ekintzarik ez gauzatzeko eta publizitate bidegabea ez egiteko edukiak edo hirugarrenen irudia transmitituz, zabalduz, biltegiratuz, eskuragarri jarriz, hartuz, lortuz edo eskuratuz; edukiak ez izateko gezurrezkoak, okerrak, ez zehatzak, egokiak edo/eta gaurkotasunezkoak; hau da, Erabiltzaileak, edozein kasutan ere, PLATONIQ FUNDAZIOA kalterik gabe utzi behar du edozein erreklamazioren aurrean (judizialak nahiz judizioz kanpokoak).

Erabiltzailea da atarian eskuragarri jartzen diren edukien eta fitxategien erantzule bakarra, hori dela eta, ezingo du argitaratu (edo igo) beste norbaiten jabetza intelektualeko (edo industrialeko) eskubideen menpe dagoen inolako fitxategirik (alegia, bideoak, audioak, testuak, etab.), non eta eskubide horien legezko titularrak ez dion lizentzia edo baimen formala eman atari hau arautzen duen lizentziaren arabera.

PLATONIQ FUNDAZIOA ez du izango beste edonork emandako edo hornitutako edukien ondoriozko orotariko kalteen edo galeren gaineko edozein erantzukizunik.

Erabiltzailearen izenaren eta pasahitzaren Erabilera eta Zaintza. Erabiltzaileak Erabiltzailearen izena eta pasahitza modu arduratsuan erabiltzeko eta isilpean gordetzeko konpromisoa hartzen du. Erabiltzailearen erantzukizuna da bere pasahitza isilpean mantentzea, eta, ondorioz, bere erantzukizuna izango dira betebehar hori haustearen edo pasahitza ezagutzera ematearen ondorioz beste norbaiti eragindako kalte, gastu edo/eta galera guztiak, baita gaizki erabiltzearen eta bere zaintza-betebeharra urratzearen ondoriozkoak ere.

Sartzeko baimena, zerbitzuak eta edukiak ezeztatzea. PLATONIQ FUNDAZIOAk, bere irizpideen arabera, edozein unetan eta aldez aurretik ohartarazi gabe debekatu, kendu, eten edo/eta blokeatu ahalko die edukietara edo plataformara sartzea Baldintza hauek betetzen ez dituzten Erabiltzaileei; era berean, kontuak ezabatu ahalko ditu, baita horren inguruko informazio eta artxibo guztiak ere, eta, egokia bada, artxiboetara edo plataformara sartzea debekatu ahalko die. PLATONIQ FUNDAZIOAk ez du inolako erantzukizunik izango plataformara sartzeko aukera kentzeagatik. GOTEOk Erabiltzaile batzuei sarrera osoki edo zati batean mugatu ahalko die, eta, era berean, eduki jakin batzuk ezeztatu, bertan behera utzi, blokeatu edo ezabatu ahalko ditu horretarako baliabide teknologikoak erabiliz, baldin eta ikusten badu biltegiratutako edo/eta zabaldutako informazioa edo jarduera bidegabea dela edo beste norbaiten ondasunak edo eskubideak urratzen dituztela.

Halaber, Erabiltzaileak, egokitzat jotzen badu, PLATONIQ FUNDAZIOAri baldintza horiek urratzen ari litezkeen edukien/erabiltzaileen berri emateko aukera du. PLATONIQ FUNDAZIOAk egiaztatzen badu salaketa horiek egia direla, aurreko paragrafoetan ezarritakoaren arabera, salatutako edukiak/erabiltzaileak ezabatu/ezeztatu ahalko ditu.

Jakinarazpenak eta oharrak: egindako jakinarazpenak edo oharrak baliozkotzat joko dira baldin eta posta elektronikoz Erabiltzaileak eman duen emailera bidaltzen badira. Erabiltzaileak modu irekian adierazten du datuak berak eman dituela eta egiazkoak direla.

Plataforman bajan ematea: Erabiltzaileak plataformako harpidetza utzi nahi badu, horretarako gaitutako laukitxoaren bidez egin ahalko du. Kasu horretan, bere profila ezabatu egingo da, baina erabiltzaileak igotako edukiak bertan mantenduko dira.

 

HIRUGARRENA: JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

PLATONIQ FUNDAZIOAren edo Erabiltzaile erregistratuen titulartasuneko jabetza intelektualekoa den eta plataforman eskuragarri jarri den edukia (espresuki beste zerbait adierazten bada izan ezik) edonork kopiatu, publikoki ezagutzera eman, aldatu edo atera ahalko du, libreki baina ez modu esklusiboan, guztiz edo zati batean, edozein formatutan, inolako denbora-mugarik gabe eta edozein erabilera legitimotarako, honako baldintza hauekin: Beti eta, edozein kasutan ere, plataforma hau arautzen duen Creative Commons 3.0 By - SA lizentzia betez konpartitu beharko da eta egilea aipatu beharko da.

Halaber, guztion jabetzaren arloan lan egiten duen plataforma bat denez, bertan proposatzen eta babesten diren proiektuen bereizgarria da lizentzia irekiak erabiltzen direla. Lizentzia irekia aukeratzeko erabakia proiektua proposatzen duen erabiltzaileak hartzen du, PLATONIQ FUNDAZIOAren arduradunak proposatutako zerrenda batean oinarrituz.

Eduki horien gaineko jabetza industrialaren eskubideak, marka guztiak, izen komertzialak edo bestelako bereizgarriak PLATONIQ FUNDAZIOAren edo beren bidezko jabeen jabetza dira, eta horien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta daude.

PLATONIQ FUNDAZIOA ez da web orri honetan erabiltzaileek sartutako eduki, zerbitzu eta informazioek eragindako kalteen erantzule izango, ezta erabiltzaileek indarrean dagoen edozein lege urratzearen ondorioen erantzule ere.

 

LAUGARRENA: ADINGABEAK

Adin txikiko pertsonek ikusten dituzten edukiak eta zerbitzuak zehaztearekin lotutako erantzukizun osoa haien arduradunak diren adindunak izango dira. Adingabeek debekatuta dute Atarira baimenik gabe sartzea. PLATONIQ FUNDAZIOAk ulertzen du adingabe bat Atarira sartzen bada bere gurasoen, tutorearen edo legezko ordezkariaren baimena duela.

Interneti esker adingabeak berentzat desegokiak izan litezkeen edukietara sar daitezkeenez, Erabiltzaileei jakinarazten zaie iragazki edo blokeo gisa erabil daitezkeen mekanismoak daudela (zehazki, programa informatikoak) eta irisgarri jartzen diren edukiak mugatzea ahalbidetzen dutela; eta, hutsezinak ez diren arren, bereziki erabilgarriak dira adingabeek eskura ditzaketen materialak kontrolatzeko eta murrizteko.

 

BOSGARRENA: COOKIEAK ETA ESTEKAK

Erabiltzaileari jakinarazten zaio GOTEO plataformak cookieak erabiltzen dituela, hau da, Erabiltzailearen terminalean ezarritako informazio-fitxategi fisikoak, atariko orrien arteko nabigazioa errazteko (adib.: Erabiltzailea eta/edo pasahitza berriro ez eskatzea). Cookieak ez dira, inola ere, datu pertsonalak biltzeko edo tratatzeko erabiliko. Hala ere, Erabiltzaileak aukera dauka nabigatzailea horrelako fitxategien instalazioa eragozteko moduan konfiguratzeko.

PLATONIQ FUNDAZIOAk ez du inolako erantzukizunik izango atarian sar litezkeen kanpoko estekei dagokienez, ez baitu inolako kontrolik horien gainean. Hortaz, Erabiltzailea bere erantzukizunpean sartzen da edukira, eta horien erabilera-baldintzen arabera.

 

SEIGARRENA: PRIBATUTASUN-POLITIKA

PLATONIQ FUNDAZIOAk datu pertsonalak babestu egiten ditu, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak ezarritakoarekin bat etorriz. Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa Pribatutasun-politikan jaso da.

Horretarako, PLATONIQ FUNDAZIOAk beharrezko neurriak hartu ditu datu pertsonalak aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea ekiditeko, eta uneoro hartu da kontuan teknologiaren egoera. Hala ere, Erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla menderaezinak.

Formulario hau betetzen ari dena ez den beste pertsona fisiko batzuen inguruko datu pertsonalak adierazten badira plataforman, datuak jaso baino lehen Pribatutasun-politikan adierazitakoaren berri eman beharko zaie.

 

ZAZPIGARRENA: IRAUPENA ETA BUKAERA.

Plataformaren iraupena, berez, mugagabea da. PLATONIQ FUNDAZIOAk, hala ere, baimena izango du plataforma edozein unetan amaitutzat jotzeko edo desegiteko. Ahal denean, PLATONIQ FUNDAZIOAk aurretiaz jakinaraziko du Komunitatearen zerbitzua amaitu edo eten egingo dela Erabiltzaileek edukiak kendu ahal izateko.

 

ZORTZIGARRENA: APLIKATZEN DEN LEGERIA.

Indarreko araudiak zehaztuko du PLATONIQ FUNDAZIOAren eta Erabiltzaileen arteko harremanen gaineko araudia eta jurisdikzioa.