Aturem la impunitat LGTBIfòbica

Imagen de cabecera
Ikusi bideoa
finantzatua 06 / 03 / 2021
Aldi berean finantzatuta!
Jasota
€ 5.302
Gutxienekoa
€ 4.000
Hobeezina
€ 5.000
125 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 5

  Aportació solidària - Agraïments solidaris

  Es realitzarà una publicació en la web de l’Observatori Contra l’Homofòbia a totes les persones que hagin participat en el Crowdfunding. (www.och.cat). També obtindràs la nostra xapa!

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  > 08 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 15

  Aportació solidària - Agraïments solidaris

  Es realitzarà una publicació en la web de l’Observatori Contra l’Homofòbia a totes les persones que hagin participat en el Crowdfunding. (www.och.cat). També ontindràs la nostra xapa i una enganxina que anima a la denúncia!

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  > 19 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 25

  Aportació solidària - Persona associada OCH semestral

  Aquesta quota et dóna dret a ser persona associada durant 6 mesos. Podràs ser ates/a davant situacions de violència LGTBI-fòbica i garantiràs l'atenció d'altres persones. Podràs obtenir la nostra xapa i la mascareta il·lustrada.

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  > 18 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 30

  Aportació solidària - Pack material OCH

  Podràs obtenir la nostra xapa, la nostra mascareta il·lustrada i l'informe "Darrere de les dades, històries", compilació de la recerca qualitativa sobre casos de discriminacions LGTBI-fòbiques entre els anys 2014 i 2019.

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  > 17 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 40

  Aportació solidària - Taller Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere i estratègies per abordar l'LGTBI-fòbia

  Amb aquesta quota podràs participar en el taller "Diversitat afectiva sexual i de gènere i estratègies per abordar l'LGTBI-fòbia" . Tanmateix, podràs obtenir l'informe "Darrere de les dades, històries", compilació de la recerca qualitativa sobre casos de discriminacions LGTBI-fòbiques entre els anys 2014 i 2019.

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  > 03 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 50

  Aportació solidària - Persona associada OCH anual

  Aquesta quota et dóna dret a ser persona associada durant 1 any. Podràs ser atès/a davant situacions de violència LGTBI-fòbica i garantiràs l'atenció d'altres persones.

  > 05 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 65

  Aportació solidària - Persona associada OCH anual solidària

  Aquesta quota et dóna dret a ser persona associada durant 1 any. Podràs ser atès/a davant situacions de violència LGTBI-fòbica i garantiràs l'atenció d'altres persones. A més a més, tindràs dret a participar en el taller: "Diversitat afectiva sexual i de gènere i eines per abordar l'LGTBI-fòbia" i rebràs el informe "Darrere de les dades, històries".

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  Nota: El taller s'impartirà al Centre LGTBI de Barcelona a convenir dates amb les persones participants. També s'oferirà la possibilitat de realitzar-la de manera virtual.

  > 03 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 75

  Aportació solidària - Cultura LGTBI

  Amb aquesta quota obtindràs informe . A més a més, des de l'Observatori contibuïm a la cultura LGTBI podràs escollir en l'entrega d'aquests dos llibres.

  1. Eternos de Ton Mansilla editat per l'editorial Círculo Rojo
  2. LGTBI. Claus Bàsiques d'Eugeni Rodríguez i Cristian Carrer i editat per l'editorial Sembra Llibres

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  > 07 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 100

  Aportació solidària - Soci col·lectiu - Pack Entitats

  Si ets una organització, entitat o col·lectiu també pots ser soci de l'Observatori Contra l'Homofòbia. Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a de l'OCH durant 1 any. Les persones del teu col·lectiu podran ser ateses davant situacions de violència LGTBIfòbica i garantiràs l'atenció d'altres persones. A més a més, obtindràs el pack de material de l'OCH.

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  > 02 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 150

  Aportació solidària - Soci col·lectiu Solidari - Pack Entitats

  Si ets una organització, entitat o col·lectiu també pots ser soci de l'Observatori Contra l'Homofòbia. Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a de l'OCH durant 1 any. Les persones del teu col·lectiu podran ser ateses davant situacions de violència LGTBIfòbica i garantiràs l'atenció d'altres persones. A més a més, obtindràs el pack de material de l'OCH. Tanmateix, tindreu dret a participar en el taller "Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere i eines per abordar l'LGTBI-fòbia".

  Nota: Aquesta recompensa s'entregarà en el Centre LGTBI de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 22 08015). En cas de que no sigui possible realitzar-lo així, es valorarà l'opció de poder enviar mitjançant Correus a altres punts del territori.

  Nota: El taller s'impartirà al Centre LGTBI de Barcelona a convenir dates amb les persones participants. També s'oferirà la possibilitat de realitzar-la de manera virtual.

  > 01 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 250

  Donant

  A l'Observatori Contra l'Homofòbia necessitem persones implicades amb la tasca de l'entitat que es comprometin a realitzar donacions anuals que ens ajudin a realitzar la nostra feina. Si ets donant, a més de tenir els mateixos drets que les persones associades, passaràs a formar part del cercle de donants de l'Observatori Contra l'Homofòbia que tindrà reunions periòdiques i treballarà per a aportar idees i sostenibilitat a l'entitat.

  > 01 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 350

  Donant

  A l'Observatori Contra l'Homofòbia necessitem persones implicades amb la tasca de l'entitat que es comprometin a realitzar donacions anuals que ens ajudin a realitzar la nostra feina. Si ets donant, a més de tenir els mateixos drets que les persones associades, passaràs a formar part del cercle de donants de l'Observatori Contra l'Homofòbia que tindrà reunions periòdiques i treballarà per a aportar idees i sostenibilitat a l'entitat.

  > 00 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 500

  Donant solidari

  A l'Observatori Contra l'Homofòbia necessitem persones implicades amb la tasca de l'entitat que es comprometin a realitzar donacions anuals que ens ajudin a realitzar la nostra feina. Si ets donant solidària, a més de tenir els mateixos drets que les persones associades, passaràs a formar part del cercle de donants de l'Observatori Contra l'Homofòbia que tindrà reunions periòdiques i treballarà per a aportar idees i sostenibilitat a l'entitat.

  > 01 Aldi bereko finantzakideak

Proiektu honi buruz

L'Observatori Contra l'Homofòbia et necessita per sostenir-se econòmicament. Contruïm l'Observatori JUNTES!

Beharrak Eginkizuna Gutxienekoa Hobeezina
Representació lletrada de casos, assessorament legal i seguiment del casos
Les professionals de l'Observatori Contra l'Homofòbia, en l'àmbit jurídic faciliten acusacions particulars de les persones que han estat discriminades per orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. Advocada que coordina els casos d'assessorament legal i els casos de litigi estratègic del servei. Exerceixen representació lletrada davant els jutjats i/o òrgans competents per situacions d'LGTBI-fòbia.
€ 1.500
Acompanyament psicosocial a les víctimes d'LGTBI-fòbia
Una psicòloga per fer seguiment psicosocial dels casos del servei d'atenció, elaborar informes psicosocials i fer seguiment psicosocial de les persones responsables del servei d'atenció.
€ 800
Investigació i anàlisis factors de casos i el procediment de denúncies penals
Un jurista analitza imatges, busca proves, elabora informes i sistematitza informació per la investigació de casos d'LGTBI-fòbia. Tanmateix, analitza les situacions i realitza assessoraments per abordar el fenomen de la infradenuncia.
€ 600
Realització de materials audiovisuals i difusió en xarxes socials
Elaboració de vídeos, fotografies, actualització de la pàgina web, gestió de les xarxes socials per la difusió del servei i dels casos d'incidència política.
€ 500
Despeses judicials dels casos del servei d'atenció
El servei cobreix les despeses judicials dels casos de litigi estratègic que portem, així com procuradors, informes pericials i poders notarials de representació.
€ 600
Incidència política
Seguiment de les decisions preses per les administracions relaciones amb la violència LGTBIfòbica (per motius d'orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere). Es reuneix amb òrgans institucionals, sistematitza informació que repercuteix en l'Estat de l'LGTBI-fòbia a Catalunya.
€ 250
5% Plataforma Goteo
Percentatge de la Plataforma Goteo per la campanya de crowfunding
€ 250
Beharrak Azpiegitura Gutxienekoa Hobeezina
Manteniment espai Centre LGTBI de Barcelona
La tasca de l'equip jurídic es dóna en el Centre LGTBI de Barcelona. El Centre demana una aportació simbòlica a les diferents entitats residents (entre elles l'Observatori Contra l'Homofòbia) per fer servir la magnífica infraestructura. Tanmateix, els acompanyaments psicosocials i gran part de les reunions de l'entitat es porten a terme en el Centre.
€ 200
Beharrak Materiala Gutxienekoa Hobeezina
Materials gràfics per la difusió del servei d'atenció
Disseny de cartells, productes corporatius com poden ser les xapes, enganxines, mascaretes il·lustrades, imatges corporatives per les xarxes, maquetació d'informes, impressions i rodes de premsa.
€ 300
Guztira € 4.000 € 5.000
Nahitaezkoa
Gehigarria

Informazio orokorra

INFORMACIÓ GENERAL

L’Observatori Contra l’Homofòbia (en endavant OCH) és una entitat nascuda com a projecte dins el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) amb seu a Barcelona, que es va constituir com a entitat jurídica l’any 2008, amb l’objectiu de visibilitzar i denunciar l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia, transfòbia i interfòbia (LGTBI-fòbia) a Catalunya. Des de l’aprovació de la Llei 11/2014, per a garantir el dret de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, l’OCH te l’objectiu de vigilar i vetllar pels drets de la comunitat LGTBI, així com respondre a les necessitats de les persones agredides/discriminades davant possibles situacions de discriminació i/o victimització, i és en aquest sentit que ha assentat les seves bases en la prestació de serveis que implementen part de l’articulat del marc d’acció legal establert amb assessoraments legals i jurídics, facilitacions d'acusació particular i acompanyaments psicosocials a les persones que han patit discriminació per la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, informant sobre temàtiques relacionades amb la diversitat afectiva sexual i de gènere, realitzant una tasca pedagògica en formacions i recerques i organitzant esdeveniments per crear xarxa al voltant d’alguna temàtica concreta que interpel·la al teixit associatiu, a les administracions públiques i a la ciutadania en general tot contribuint a la incidència política.

Podem resumir que, la tasca de l’OCH es centra en l’atenció en les persones que hagin patit situacions de discriminació o agressió per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere. Tanmateix, actua com a entitat observadora pel compliment de dels drets de les persones LGBTI i la seva garantia. Per tant, l’OCH actua per donar visibilitat al col·lectiu LGBTI i la seva lluita per a garantir la igualtat i eradicar la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, en tots els aspectes i escenaris on es pugui produir.

Aquesta campanya de micromecenatge cerca trobar fonts per seguir oferint l'acusació particular. L'acusació particular és una figura clau en la defensa i garantia de drets en les víctimes i/o persones afectades de violència i discriminació per motivació de la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere (LGTBIfòbica). La facilitació de l'acusació particular es facilitada a través de les nostres professionals de l'àrea jurídica de l'entitat.


Oinarrizko ezaugarriak eta helburuak

Els objectius que volem assolir són:

• Facilitar l’acusació particular a víctimes per LGTBI-fòbia, en específic a aquelles persones que no tenen recursos per fer front al procediment jurídic.
• Aturar la sensació d’impunitat de la ciutadania en relació a les situacions d’LGTBI-fòbia.
• Estudiar la millora d’acompanyament en la denúncia i procediment penal per situacions d’LGTBI-fòbia.
• Intervenir en el fenomen de la infradenúncia e incidir en la importància de denunciar situacions discriminatòries per LGTBI-fòbia.
• Generar una font d’ingressos per al manteniment de l’oficina de denúncies de l’entitat.

Tot i que el nostre equip tècnic realitza tasques d’assessorament gratuïtes, a través de diferents subvencions d’administracions publiques, ens hem trobat que la demanda de persones afectades per LGTBI-fòbia i que decideixen realitzar una denuncia penal formal. Segons el nostre informe de l’Estat de l’LGTBI-fòbia, podem observar com l’itinerari penal va en augment, i en aquest, sentit volem acompanyar a les persones que han patit una situació discriminatòria per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. Volem dotar de recursos a les persones que han estat objecte d’un delicte d’odi, ja sigui per una agressió física, amenaces, assetjament, distribució de discursos d’odi públicament, humiliacions, entre d’altres comportaments que, malauradament, encara pateix el col·lectiu LGTBI.

cartell-17m.jpeg

Zerk bultzatzen zaitu eta zeini zuzenduta dago proiektua

Aquesta campanya va dirigida a qualsevol persona, a tota la ciutadania, amb interès de donar resposta dotant de recursos a la nostra oficina de denúncies per fer front als procediments penals per motius LGTBIfòbics que ens arriben a l’entitat. Volem aturar la impunitat de la violència LGTBIfòbica i per això necessitem de recursos econòmics per a poder representar a les víctimes en totes les fases del procediment jurídic i legal.

Ens adrecem a persones preocupades per l’augment de la violència cap al col·lectiu LGTBI, un augment que recullen diferents agents socials i institucionals i que estan d’acord en dotar de més recursos per poder intervenir.

De fet, els valors que envolten el projecte són intrínsecs dins del moviment LGTBI. L’Observatori Contra l’Homofòbia porta més d’una dècada treballant per la garantia de drets de les persones LGTBI. Ho fa des de la solidaritat en situacions de vulnerabilitat com haver patit LGTBI-fòbia, amb l’objectiu de reparació de la dignitat de les persones agredides/discriminades i des d’una visió comunitària, l’Observatori és una eina al servei del col·lectiu LGTBI.

Valors:

❏ Solidaritat
❏ Dignitat
❏ Comunitat
❏ Reparació

El poder obtenir recursos per a facilitar l’acusació particular a víctimes d’LGTBI-fòbia ens encamina a poder realitzar la nostra tasca de garantia de drets a les persones LGTBI, és una oportunitat de fer una societat més justa i fraterna i contribuir a la millora de la convivència en la nostra societat.

foto-5.jfif esparreguera-1.jpeg

Aldez aurreko esperientzia eta taldea

L’Observatori Contra l’Homofòbia està composat per activistes, professionals i voluntàries de diferents àmbits que fan de l’OCH una eina al servei del col·lectiu LGTBI i de la ciutadania. Ens volem apropar a tu, ens acompanyes?

Concretament l'equip de l'Observatori provenim des de diferents disciplines: dret, psicologia social i clínica, educació social i comunicació. Tot això aocmpanyat de la nostra dosi d'activisme pel moviment LGTBI. Portem 12 anys garantint els drets de les persones LGTBI i facilitant, dins dels recursos disponibles, un assessorament jurídic i legal, facilitació de l'acusació particular i els acompanyaments psicosocials a les persones que han patit una situació discriminatòria per motius d'orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. A continuació presentem a les persones que porten a terme el projecte:

Eugeni – Presidència
Sóc activista des del ‘85 i amb estudis en dret. M’encarrego de la representació institucional i de les activitats relacionades amb l’impacte polític. Aporto el meu granet de sorra a l’Oficina de Denúncies i sóc una de les persones referents per a tractar amb els mitjans de comunicació.

Cristian – Coordinació Tècnica
Sóc psicòleg social i m’encarrego de coordinar les diferents àrees que componen l’entitat. En específic, em dedico a la realització de contingut de projectes, a realitzar acompanyaments psicosocials a persones que han patit discriminació per LGTBI-fòbia i imparteixo formacions sobre diversitat afectiva sexual i de gènere a diferents agents socials i institucionals.

Ton – Oficina de Denúncies
Sóc advocat especialitzat en drets humans i actualment coordino l’Oficina de Denúncies, servei jurídic que ofereix l’entitat a totes aquelles persones que han estat víctimes d’incidències per LGTBI-fòbia. Registrem totes aquelles incidències que ens arriben pels diferents canals habilitats, i assessorem jurídicament a les víctimes en els procediments de denuncia i/o processos judicials corresponents.

Laia – Oficina de Denúncies
Sóc advocada penalista, experta en igualtat de gènere, Drets Humans i discriminació. Formo part de l’equip jurídic, concretament en tasques d’assessorament i de facilitar l’acusació particular en procediments penals.

Guillermo – Oficina de Denúncies
Sóc advocat i m’encarrego de coordinar els serveis jurídics de l’OCH. En concret, em dedico a l’assistència jurídica de les víctimes de LGTBI-fòbia, a l’impuls de procediments penals i administratius per a la defensa dels drets de les víctimes i a l’anàlisi de dades relatives a les denúncies rebudes. Alhora, imparteixo formacions sobre delictes d’odi i altres eines jurídiques contra la LGTBI-fòbia a diferents agents socials i institucionals.

Manuel – Oficina de Denúncies
Sóc advocat i m’encarrego de registrar en la base de dades les incidències de fets discriminatoris per LGTBI-fòbia. Tanmateix, formo part de l’equip jurídic, realitzant tasques d’assessorament.

Bárbara – Oficina de Denúncies
Sóc jurista especialitzada en dret penal, dones i gènere. La meua tasca a l’OCH consisteix en el registre d’incidències, l’assessorament jurídic de persones que han patit una agressió LGTBIfòbica i treball organitzatiu dins de l’oficina de denúncies. A banda, la meua dedicació és l’estudi teòric de la legislació i l’aplicació al cas.

Arnau – Oficina de Denúncies
Sóc activista i jurista i m’encarrego de registrar en la base de dades les incidències i de fer assessories jurídiques a víctimes per LGTBI-fòbia. Alhora, m’ocupo de tasques d’anàlisi de dades, elaboració d’informes i dono suport en formacions que realitza l’entitat quan és necessari.

Simón – Atenció psicosocial
Sóc educador social i psicopedagog. Activista LGTBI des de fa més de 20 anys. Em dedico a l’elaboració i implantació del programa de formació de voluntariat, juntament amb l’organització del personal voluntari en els diferents esdeveniments i activitats. A més, col·laboro amb l’elaboració i la impartició dels cursos formatius referent a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Mònica – Atenció psicosocial
Sóc psicòloga. La meva tasca consisteix en realitzar atencions psicosocials i donar un suport emocional a dones i/o persones LGTBI que han estat víctimes de violència masclista i/o LGTBI-fòbia.

Daniel – Comunicació i Premsa
Sóc politòleg i m’encarrego de gestionar les xarxes socials, l’ecosistema digital i l’espai web, de la preparació de les campanyes digitals, de l’organització i seguiment de l’activitat comunicativa i mediàtica i de la gestió relacional amb els mitjans de comunicació.

José – Comunicació i Premsa
Sóc periodista i llicenciat en publicitat i relacions públiques. M’encarrego de coordinar l’àrea de comunicació i premsa, específicament de la relació amb els mitjans de comunicació, realització i difusió de les notes de premsa i creació de material audiovisual publicitari.

Jordi – Comunicació i Premsa
Sóc dissenyador gràfic i m’encarrego de dissenyar i maquetar els documents visuals (cartells, imatges, memòries, informes…) per a la difusió dels serveis i activitats de l’entitat.

Núria - Comunicació i Premsa
Sóc periodista i m'encarrego del muntatge de vídeos sobre les activitats que realitza l'entitat.

equip1.png foto-7.jfif

Giza konpromezua

Objetivos de Desarrollo Sostenible

 • Igualdad de género

  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 • Reducción de la desigualdad

  Reducir la desigualdad en y entre los países