Habitatges d'inclusió - Masoveria urbana

artxibatua 24 / 12 / 2013
Artxibatuta...
Jasota
€ 1.510
Gutxienekoa
€ 2.800
Hobeezina
€ 4.000
24 Aldi bereko finantzakideak
Canal
 • Eman € 10

  Menció a la web

  Totes les persones que ho desitgin figuraran a la pàgina web del projecte

  > 07 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 30

  Samarreta de la Fundació SER.GI + tot l'anterior

  Samarreta de la Fundació SER.GI + Totes les persones que ho desitgin figuraran a la pàgina web del projecte

  > 02 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 50

  Ampolla de cava + tot l'anterior

  Ampolla de cava etiquetada per a la Fundació SER.GI + Samarreta de la Fundació SER.GI + Totes les persones que ho desitgin figuraran a la pàgina web del projecte

  > 02 Aldi bereko finantzakideak
 • Eman € 100

  Litografia de Pep Camps

  Litografia numerada de Pep Camps + Ampolla de cava etiquetada per a la Fundació SER.GI + Samarreta de la Fundació SER.GI + Totes les persones que ho desitgin figuraran a la pàgina web del projecte

  > 02 Aldi bereko finantzakideak

Proiektu honi buruz

Per aconseguir abaratiments del cost de lloguer a canvi del compromís d'un arranjament de part de l'habitatge

Beharrak Eginkizuna Gutxienekoa Hobeezina
Personal per al desenvolupament del projecte
Els ingressos rebuts contribuiran al funcionament del projecte permetent que hi hagi personal de la Fundació SER.GI que ofereixi un servei d’orientació i de suport a les famílies, ajudant-los també en la gestió de l’economia domèstica i en tasques de manteniment de l'habitatge.
€ 2.800
Beharrak Materiala Gutxienekoa Hobeezina
Subministraments, lloguers i materials
Les contribucions al projecte també serviran per ajudar a pagar factures de lloguer o subministraments, i els materials per fer les millores necessàries en aquells habitatges en règim de masoveria urbana.
€ 1.200
Guztira € 2.800 € 4.000
Nahitaezkoa
Gehigarria

Informazio orokorra

Ja des de fa una quants anys, la Fundació SER.GI ha pogut captar diversos habitatges de propietat privada per destinar-los a persones o famílies amb ingressos molt reduïts. La persistència de l'actual situació econòmica implica per un costat un increment de les dificultats per accedir al mercat de treball o de fer-ho en condicions molt precàries i per un altre una reducció gradual dels ajuts per accedir o mantenir l'habitatge.

En aquesta situació, algunes famílies necessiten diversos nivells de col·laboració: des del suport emocional per no caure en processos de desànim i depressió o de conductes reactives més o menys violentes, un suport d'acompanyament que aporti noves eines personals i coneixements de l'oferta de l'entorn i, finalment, un suport econòmic per fer front momentàniament a les despeses derivades del cost del lloguer i dels subministraments.

Els darrers mesos de treball a la Fundació hem estat provant una forma nova d'accés a la habitatge per aquelles unitats de convivència d'aquest perfil que tinguin una capacitat per fer millores a l'habitatge.

Es tracta d'aconseguir un abaratiment del cost de lloguer a canvi del compromís d'un arranjament de part de l'habitatge, arranjaments que no impliquin obres d'estructura: millora del sòl, pintura, instal·lacions elèctriques, tancaments, enrajolats, etc. És el que s'anomena masoveria urbana.

Actualment, tenim detectades moltes famílies que estan en situació d'alt risc de perdre l'habitatge. Concretament, volem centrar els esforços amb aquelles famílies conegudes que tenen uns deutes acumulats importants.

Els ajuts econòmics per al pagament de deutes antics, per la compra de material per fer reformes i per fer un suport socioeducatiu permeten mantenir el projecte amb insuficients finançaments.

Oinarrizko ezaugarriak eta helburuak

Som una Fundació de llarga trajectòria en el camp social que dediquem una part important dels nostres esforços a l’accés i el manteniment de l’habitatge a persones i famílies amb risc d’exclusió social degut a diversos factors, principalment el de tenir uns ingresos molt minsos

Zerk bultzatzen zaitu eta zeini zuzenduta dago proiektua

Hi ha una doble motivació. Per un costat, donar un suport a famílies i persones per al manteniment del seu habitatge o la recerca d'altres més assequibles, famílies que estan passant dificultats econòmiques que els impedeixen tenir unes perspectives de futur a mitjà i llarg termini.

Per l'altre, donar a conèixer i incentivar la masoveria urbana com una forma de contracte que permet un accés a l'habitatge amb l'assumpció de compromisos per part de propietaris i de llogaters: els primers per reconèixer l'estat de l'habitatge com a millorable i els segons per realitzar les millores pactades.

El projecte, doncs, va dirigit a persones i famílies en una situació de dificultat per raons econòmiques. El microfinançament, en canvi, es dirigeix a persones amb capacitats per fer aportacions que poden fer un suport a aquestes famílies.

Crowdfunding-eko kanpainaren helburuak

En havent aconseguit el micromecenatge, les aportacions econòmiques aniran encaminades a fer un acompanyament i suport a famílies. Es tracta de posicionar a les persones com a protagonistes dels propis processos de millora amb un ajut que pot ser d'orientació, de suport emocional o de millora dels coneixements en relació a l'habitatge i la gestió de l'economia domèstica.

Ajudar a pagar factures de lloguer o subministraments, sobretot d'aquelles persones que estan en un moment especialment complicat, sense el qual perilla el seu manteniment a l'habitatge
Ajudar a pagar materials per fer les millores necessàries en aquells habitatges a un preu molt assolible. D'aquesta manera, hom pot fer front a les millores compromeses en la modalitat de masoveria urbana.

Aldez aurreko esperientzia eta taldea

El projecte és el resultat de reflexionar sobre alternatives a l'accés a l'habitatge en base als més de deu anys d'experiència en el camp de l'habitatge social des de la Fundació SER.GI: http://www.fundaciosergi.org/

Durant aquest període, hem estat atenent a moltes famílies de les comarques gironines en accions d'intermediació en habitatge social (pel que fa al lloguer) i mediacions amb entitats bancàries (pel que fa a persones afectats per hipoteques abusives).

Persones que han estudiat educació social, sociologia i altres carreres afins formen part de l'equip de la Fundació al càrrec de les diverses accions d'habitatge social que portem a terme.

Giza konpromezua